همزمان با عاشورای حسینی برپایی بزرگترین تعزیه خوانی کشور درفدیشه نیشابور

همزمان با عاشورای حسینی برپایی بزرگترین تعزیه خوانی کشور درفدیشه نیشابور

دیدبان نیشابور:بزرگترین مراسم تعزیه خوانی کشور همزمان با عاشورای حسینی،در روستای فدیشه نیشابور برگزار شد. مسئول برگزاری این مراسم گفت: همه ساله مراسم بزرگ تعزیه خوانی کشور در روستای فدیشه نیشابور با حضور بیش از ۷۰...

ادامه مطلب ...