رئيس کميسيون خدمات شهري شوراي شهر نيشابور نسبت به دفن زباله در جنوب اين شهر هشدار داد.

دیدبان نیشابور:رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر نیشابور نسبت به دفن زباله در جنوب این شهر هشدار داد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر نیشابور با انتقاد از دفن زباله در جنوب این شهر در مورد به وجود آمدن یک بحران زیست محیطی در صورت تداوم این رویه، هشدار داد.
احمد همت آبادی گفت: زباله گاه نیشابور حدود ۲۵ سال است که در محل فعلی بروز بحران زیست محیطی با ادامه دفن زباله در جنوب نیشابوردر حاشیه کال شور در جنوب شهر واقع شده است و اکنون روزانه حدود ۱۸۰ تن زباله در آنجا دفن می شود.


وی افزود: تاکنون در حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن زباله در این محل دفن شده  است که ادامه این روند منجر به بروز یک بحران زیست محیطی خواهد شد.
همت آبادی گفت: بالا بودن سطح آب های زیرزمینی، نزدیکی مکان دفن زباله ها به شهر عشق آباد و جهت وزش باد به سمت این شهر، تجمع پرندگان و حیوانات ولگرد و حضور کارگران بدون شناسنامه در محل دفن زباله ها سبب بغرنج تر شدن این شرایط شده است.
وی افزود: در ماه های اخیر اقدام های موثری برای بهبود شرایط موجود توسط شهرداری انجام شده است که نصب باسکول، خرید کانکس نگهبانی و مدیریت، ایجاد راه بند، جدول گذاری، زیرسازی آسفالت، ایجاد سایت پسماندهای عفونی و نان خشک از جمله این اقدام ها است.
همت آبادی گفت: مکانی در فاصله ۳۵ کیلومتری از نیشابور به سمت سبزوار به عنوان زباله گاه جدید پیش بینی شده است.