رضا قادری:روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان نیشابور از کشف یک لاشه گوشت گاوی فاسد و آلوده به زردی در یکی از رستوران های این شهرستان خبر داد.

کارشناس واحد نظارت شبکه دامپزشکی گفت: اکیپ واحد نظارت بر فرآورده های خام دامی این شبکه در بازرسی بهداشتی از یکی از رستوران ها موفق به کشف ۱۷۹ کیلوگرم گوشت فاسد و غیر قابل مصرف انسانی که مربوط به لاشه گاو مبتلا به زردی بود شدند که پس از انجام چند آزمایش لازم، فساد و آلودگی آن محرز و با هماهنگی مقام محترم قضایی لاشه مربوطه ضبط و معدوم گردید و فرد خاطی با تنظیم صورت جلسه به مراجع قضایی معرفی گردید.

گنجوی افزود: کلیه رستوران ها و آشپزخانه ها موظفند مواد پروتئینی مورد استفاده خود را از مراکز مجاز تهیه و از مصرف گوشت های فاقد هویت بهداشتی جدا خودداری نمایند، در غیر این صورت با متخلفین برابر قانون رفتار خواهد شد.