رضا قادری:کمیته کشوری تصویب نهایی دستورالعمل تولید صنفی لبنیات ، در نیشابور برگزار و آنرا تصویب کرد.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی نیشابورگفت: طی نشستی دستورالعمل کشوری تولید صنفی لبنیات با حضور کارشناس بهداشت محیط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی پس از بحث و بررسی تصویب نهایی شد.

دکتر محمدرضا تقوی افزود: این نشست در نیشابور به عنوان یکی از اولین شهرستانهای کشور که در آن واحد کارگاهی تولید و فروش لبنیات سنتی با تجهیزات پیشرفته راه اندازی شده، تشکیل گردید و پس از بحث و تبادل نظر ، دستورالعمل مورد تصویب نهایی جهت ابلاغ سراسری در سطح کشور قرار گرفت.

وی ابراز امیدواری کرد: با راه اندازی واحدهای تولید صنفی لبنیات و ایجاد فضای حق انتخاب برای مردم عزیز کشور، شاهد ترویج فرهنگ مصرف لبنیات ،که از ارکان اصلی هرم غذایی است باشیم.

گفتنی است: در این نشست مدیران گروه بهداشت محیط و حرفه ای برخی از دانشگاههای از جمله اصفهان،مشهد، روسای اتحادیه تولید لبنیات استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی به همراه نماینده کشوری اتحادیه لبنیات حضور داشتند.

خاطرنشان می شود: بازدید میدانی شرکت کننده در این نشست از واحد صنفی مورد نظر جهت هم فکری در رفع چالش های موجود و الگوبرداری صورت پذیرفت.
وبدا