با انتشار نامه‌ای در مشهد صورت گرفت

رضا قادری:جمعی از کارگران مشهدی با انتشار نامه ای از به کارگیری نیروهای بازنشسته در هیات‌های حل اختلاف کار گلایه کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.
این نامه در حالی نوشته شده که بسیاری نسبت به این موضوع اعتراض داشته اند و سعی کرده اند از طریق مراجع قانونی حقوق خود را پیگیری کنند.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در همین رابطه در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با اعلام اینکه در مجموعه اداره کل کار و هیات‌های حل اختلاف، حتی یک بازنشسته هم مشغول به کار و فعالیت نیست، افزود: تمام گواهی ارائه شده از افراد برای حضور در هیات‌های حل اختلاف بررسی شده و در صورت عدم صحت گواهی‌ها از ادامه فعالیت آنها جلوگیری می‌شود که مواردی هم از این قبیل داشتیم که از حضور آنها نیز جلوگیری شد .

اخبار کارگری

وی تصریح کرد: علت وجود افراد بازنشسته در هیات ها، اختلاف برداشت متفاوت از قانون است؛ زیرا ما معتقدیم نماینده کارگران باید فردی شاغل باشد و پس از بازنشستگی حتی با دارابودن اعتبارنامه نیز دیگر نمی‌تواند نماینده کارگران باشد، اما تامین اجتماعی می‌گوید در صورت وجود اعتبارنامه حتی در صورت بازنشستگی نیز فرد می‌تواند تا پایان زمان اعتبارنامه خود در کمیسیون های مطالبات تامین اجتماعی به عنوان نماینده کارگران حضور یابد.

وی تاکید می کند: قانون یکی است؛ اما تفسیر متفاوت از نحوه اجرا وجود دارد و اعتراضات ایجاد شده نیز به همین دلیل بوده است.

در خصوص تفسیر دو گانه از یک قانون به سراغ محمد قوامی مدیرکل تامین اجتماعی استان رفتیم.

محمدقوامی در پاسخ سئوال خبرنگار ما از داشتن شوراهای حل اختلاف کارگری اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: برای معرفی کارگران به تامین اجتماعی ما فقط نظر مراجع ۵ گانه که شامل انجمن‌ها و کانون ها هستند را می‌گیریم و بررسی بازنشستگی برعهده تامین اجتماعی نیست.
ایلنا