رضا قادری:دکتر محمدرضا ناصری در مراسم اختتامیه هجدهمین گردهمایی معاونان دانشگاه و مدیران مدارس سما استان خراسان رضوی، درگیر کردن دانش آموزان در فعالیت‌های مدرسه و تفویض اختیار به عوامل مدرسه را از موارد مهم دانست و با بیان اینکه متاسفانه ما درگیر روزمرگی هستیم، بر فکر و برنامه‌ریزی تاکید و به مدیران توصیه کرد: «اگر می‌خواهید رشد کنید باید فرصت کافی برای فکر کردن و برنامه ریزی داشته باشید و خودتان را درگیر روزمرگی نکنید.»


دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما خراسان رضوی با بیان اینکه همه ما یک سری نقاط ضعف و قوت داریم، تصریح کرد: «در مدارس فضای انتقاد ایجاد کنید. اگر فضای انتقاد نباشد نمی‌توانید رشد کنید. ما باید نظرات و پیشنهادت دیگران را نیز داشته باشیم. انتقادپذیر باشید. اما در انتها یک صدا از مدرسه آن هم از سوی مدیر مدرسه زده شود.»
در این مراسم از مدیران موفق مدارس سما استان، با اهدای لوح و هدیه، قدردانی به عمل آمد. در دوره ابتدایی، طیبه الوندی از تربت حیدریه به عنوان مدیر موفق معرفی و مورد قدردانی قرار گرفت. در مقطع متوسطه دوره اول استان، معصومه مسیح آبادی از نیشابور به عنوان مدیر موفق و در متوسطه دوره دوم استان نیز محمدرضا حسینی از مشهد به عنوان مدیر موفق معرفی و قدردانی شد. همچنین در بخش موسسات زبان، الهه مرآتی از نیشابور به عنوان مدیر موفق معرفی و مورد قدردانی قرار گرفت./آنا