مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی عنوان کرد:

خیام نیوز:مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی گفت: در سال گذشته در شهرستان نیشابور، ۴۱ میلیارد ریال اعتبار برای حوزه اشتغال تصویب‌شده بود که با جذب ۱۰۳ درصدی آن، درمجموع ۴۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال اعتبار تخصیص یافت.

علی آبیلی پیش از ظهر امروز در نشست با فرماندار و نمایندگان شهرستان نیشابور در فرمانداری این شهرستان، اظهار داشت: در سال ۹۵ صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی به لحاظ جذب اعتبارات رتبه اول و همچنین در شناسایی مزیت‌های مرتبط با گروه‌های هدف، رتبه دوم را در کشور کسب کرده است.

وی تأکید کرد: در حوزه طرح‌های مشارکتی و غیر مشارکتی، از نظر تعداد و مبلغ رتبه اول کشور را کسب کرده که از مجموع ۱۵ طرحی که در کمیته استان تصویب شد، پنج طرح مربوط به نیشابور است، چهار طرح مشارکتی و یک طرح غیر مشارکتی است که خوشبختانه همه به مرحله پرداخت رسیده است.

مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی ادامه داد: طی سال گذشته، یک‌هزار و ۹۳۱ فقره تسهیلات اشتغال‌زایی پرداخت‌شده که توانسته است ۳ هزار شغل پایدار ایجاد کند، همچنین دو هزار فرصت شغلی نیز با وام‌ها و خدمات ارائه‌شده در بازار تثبیت‌شده است.

وی با اشاره به پرداختی‌های این صندوق در سال ۹۵ در شهرستان نیشابور بیان داشت: در حوزه اشتغال در سال گذشته در شهرستان نیشابور ۴۱ میلیارد ریال اعتبار تصویب‌شده بود که با جذب ۱۰۳ درصدی و با پرداخت ۱۷۶ مورد، در مجموع مبلغ ۴۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال تخصیص یافت.

آبیلی افزود: در بحث وام‌های ازدواج نیز مبلغ ۵ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته‌شده بود که با پرداخت ۴۴ وام، صد در صد اعتبار تخصیص‌یافته است.

مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی ادامه داد: کل تسهیلات پرداختی در سال ۹۵ شهرستان نیشابور شامل ۶ مورد وام مشاغل خانگی با مبلغ ۴۸۰ میلیون ریال، ۱۶۷ مورد وام خویش‌فرمایی با مبلغ ۳۹ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال و سه مورد کارفرمایی به مبلغ دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در بخش تسهیلات اشتغال، بخش کشاورزی با ۱۲۳ وام به مبلغ ۲۹ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال توانسته ۶۹ درصد تسهیلات را از آن خود کند همچنین صنعت و خدمات به ترتیب با دریافت ۱۱ و ۴۲ وام به مبالغ دو میلیارد و ۶۳۰ میلیون ریال و ۱۰ میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال به ترتیب، ۶ و ۲۵ درصد وام‌های این بخش را از آن خودکرده‌اند.

آبیلی با بیان این که مزیت رقابتی در صنایع‌دستی، فرش و فیروزه در ادامه طرح‌های مشارکتی نیشابور خواهد بود، تأکید کرد: ۱۳۱ مورد تسهیلات به روستاییان و ۴۵ وام به بخش شهری اختصاص‌یافته است که در مجموع، ۱۵۵ مرد و ۲۱ زن از آن‌ها بهره برده‌اند.
فارس