برداشت ۲۲۵۰ تن پسته از باغات نیشابور
️معاون سازمان و مدیر جهادکشاورزی نیشابور اعلام کرد:
سطح باغات پسته در نیشابور ۵۳۰۰ هکتار است که ۲۵۰۰ هکتار از سطح یاد شده بارور و ۲۸۰۰ هکتار آن غیر بارور است که تولیدی بالغ بر ۲۲۵۰ تن پیش بینی میگردد.

محمد علی فرهمند راد گفت: ارقام کشت شده در شهرستان شامل کله قوچی، فندقی، احمدآقایی، اکبری و بادامی سفید است.
وی متوسط عملکرد پسته در شهرستان را ۹۰۰ کیلوگرم در هکتار اعلام نمود در حالیکه پسته کار نمونه شهرستان تولیدی بالغ بر ۳ تن در هکتار برداشت می نماید.
در پایان فرهمند راد عنوان کرد تعداد هشت واحد صنعتی ترمینال ضبط پسته در شهرستان وجود دارد که ضمن اشتغالزایی تأمین کننده فرآوری پسته تولیدی شهرستان می باشد.
? #خیام_نیوز:
? https://t.me/joinchat/AAAAADujQs_1UV5dsB0HGQ