دیدبان نیشابور:به منظور  شناسایی وحمایت از استعدادهای جوان در حوزه فیلم کوتاه انجمن سینمای جوان  اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور دعوت به ارایه طرح وفیلمنامه جهت حمایت مالی در تولید می نماید.
مسئول انجمن سینمای جوان اداره فرهنگ وارشاد اسلامی  نیشابوراظهارکرد: به منظور  شناسایی وحمایت از استعدادهای جوان در حوزه فیلم کوتاه داستانی ،مستند  وانمیشن این انجمن دعوت به ارایه طرح وفیلمنامه جهت حمایت مالی در تولید می نماید.
مسعود سلیمانی سپهر افزود: موضوع آثار ارائه شده آزاد بوده ولی طرح های مرتبط با فرهنگ ،آیین ،آداب ،سبک زندگی ایرانی اسلامی ،بومی محلی ومحیط زیست دارای  اولویت می باشند .
وی خاطرنشان کرد: ارایه طرح وفیلمنامه جهت حمایت مالی در تولید فیلم های کوتاه باید درحوزه داستانی، تجربه گرا، مستندو انمیشن باشد.

سلیمانی سپهر یادآورشد:ارائه طرح وفیلمنامه بایدتایپ شده وحدا کثر زمان فیلم ۲۰ دقیقه باشد که جهت بررسی در شورای تولید دفتر انجمن سینمای جوان متشکل از سه نفر از فیلمسازان ومدرسین بررسی خواهد شد.
وی عنوان کرد: پس از بررسی وتصویب طرح در بازده زمانی یک هفته وعقد قرداد وپرداخت قسط اول فیلم‌های منتخب ارائه می گرددکه صدور مجوز وهماهنگی با ادارات وسازمان های مرتبط به عهده انجمن سینمای جوان می باشد .
سلیمانی سپهر تاکیدکرد:سقف حمایتی از آثار حداکثر ۳۰ میلیون ریال بوده وانجمن صرفا نقش حمایت کننده دارد وتهیه کننده مشترک بوده وکارگردان مجوز شرکت در جشنواره ها ،مسابقات و …را  دارد .
مسئول انجمن سینمای جوان اداره فرهنگ وارشاد اسلامی  نیشابورتصریح کرد: علاقمندان می توانند آثار خود را حداکثر  تا ۲۵ مهر۹۷ صبح ها از ساعت ۸ الی۱۳  و ۱۵ الی ۱۹عصربه مجتمع فرهنگی وهنری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی انجمن سینمای جوانان ایران دفتر نیشابورمراجعه ویا با  تلفن ۴۲۲۲۸۹۰۰  تماس  حاصل نمایند.
سیدباقرمیرعلمدار