نایب رئیس شورای اسلامی شهر:چرا نیشابوربا داشتن این پیشینه فرهنگی وآثار تاریخی ثبت شده، باید درارزیابی صورت گرفته رتبه هشتم را در میان شهرهای استان کسب کند.

محمدکاظم صادقی ضمن اعلام مطلب فوق در صحن علنی شورای اسلامی شهر اظهار داشت: یعنی واقعاً باید شهرهایی مثل گناباد، تربت حیدریه و سبزوار رتبه ای بالاتر از نیشابور را در این رده بندی داشته باشند؟

وی افزود: من از فرماندار، شورای اسلامی شهر و متولیان حوزه میراث فرهنگی در استان می خواهم به این موضوع به طور ویژه ورود پیدا کنند تا مشخص شود علت این رتبه بندی چه بوده و چه کاستی هایی باعث شده نیشابور در این جایگاه قرار بگیرد.