بودجه توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ۴۰ درصد کاهش یافت

بودجه توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ۴۰ درصد کاهش یافت

دیدبان نیشابور:هادی رحمتی روز شنبه در جریان بازدید از ورزشگاه نیمه تمام انقلاب نیشابور اظهار داشت: امسال ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار برای توسعه و نگهداری اماکن ورزشی منظور شده که امید است ۵۰۰ میلیارد ریال دیگر نیز جذب...

ادامه مطلب ...