ذخایر استراتژیک دامپزشکی کشور تا ۱۸ ماه آینده تامین شده است


رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: ذخایر استراتژیک دامپزشکی کشور با صدور مجوز برای تامین مواد اولیه لازم در حوزه دارو، واکسن، مواد بیولوژیک و ماده اولیه تامین خوراک دام و طیور تا ۱۸ ماه آینده تامین شده است.

علیرضا رفیع پور روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از تعدادی از واحدهای تولید فراورده های دامی نیشابورافزود: هر هفته جلسه ستاد مقابله با تحریم ها در سازمان دامپزشکی و جهاد کشاورزی برای تسهیل در واردات مواد اولیه واکسن و داروی مورد نیاز تشکیل می شود.
وی اظهار داشت: مجموع اعتبارات سازمان دامپزشکی بیش از هشت هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال است که از این مبلغ سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبارات ملی و سازمانی و پنج هزار میلیارد ریال اعتبارات استانی است.
وی گفت: به رغم اینکه امسال اعتبارات طرح تملک سرمایه ای کشور با کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی مواجه بوده، سازمان دامپزشکی در برخی حوزه ها مانند تامین و تهیه واکسن ۳۰ درصد رشد اعتبار داشته است.
رفیع پور افزود: دامپزشکی در بخش نظام جامع سلامت کشور نقش مهمی دارد ولی از اعتبارات اختصاصی این حوزه بی بهره است و یکی از خواسته های سازمان دامپزشکی اختصاص یک تا ۲ درصد از محل هدفمندی یارانه ها در حوزه سلامت به این سازمان است.
وی اظهار داشت: بیش از ۹۵ درصد داروها و واکسن های دامی در داخل کشور تولید می شود ولی در حوزه واکسن طیور کمتر از ۴۰ درصد تولید داخلی است.
وی گفت: طی سه سال گذشته با کاهش چشمگیر بیماری های مشترک بین انسان و دام مواجه بوده ایم که در این راستا بیماری تب مالت ۵۰ درصد، بیماری سیاه زخم ۳۰ درصد و هاری ۷۰ درصد کاهش یافته است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: در بخش بیماری های دامی نیز تب برفکی ۳۵ درصد و بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک ۷۵ درصد کاهش یافته که دلیل آن تامین به موقع واکسن و تشخیص بیماری است.
وی اظهار داشت: طبق دستورالعمل های جدید که به استانها ابلاع شده دامداران در تامین غرامت دامهایشان مشکلی نخواهند داشت.
وی گفت: سال گذشته به دلیل افزایش کانونهای بیماری در شرایط سختی قرار داشتیم که طی چند ماه گذشته با رصد و پایش به موقع، واکسیناسیون و معدم سازی دامهای آلوده تعداد کانون های آلوده در کشور به چهار کانون کاهش یافته که نشان می دهد کانون های بیماری آنفلوانزا ۹۵ درصد کاهش داشته است.
رفیع پور افزود: سالانه حدود ۸۰۰ هزار تن گوشت قرمز در داخل کشور تولید می شود این در حالی است که مصرف داخلی در این حوزه تا یک میلیون تن نیز می رسد و کمبود آن از کشورهای آسیای میانه و اروپا وارد می شود.
استان خراسان رضوی در بخش تولید گوشت و شیر دامی رتبه اول کشور و نیشابور نیز در این حوزه رتبه اول استان را دارد./ایرنا