همزمان با چهل سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی طرح «چهل جشن انقلاب در چهل کانون مسجد نیشابور » با اهتمام کانونهای فرهنگی و هنری مساجد اداره فرهنگ وارشاد اسلامی اجرایی می شود .

دیدبان نیشابور:مشاور مدیر کل و رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی در گردهمایی مدیران کانوهای فرهنگی و هنری مساجد شهرستان نیشابور اظهار کرد: کانونهای فرهنگی و هنری مساجد نیشابور دارای ویژگی ها و ظرفیتهای خاصی هستند که می توانند به عنوان بازوان توانمند حوزه فرهنگ و هنر در نقاط مختلف شهری و روستایی شهرستان به فعالیتهای ارزشمند و تاثیر گذاری در زمینه‌های فرهنگی، هنری، ادبی، کتاب و کتابخوانی و قرآن و عترت بپردازند و پاسخگوی نیازهای جامعه باشند.

غلامحسین علی پور در تالار ادیب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: ما در کانون های فرهنگی و هنری مساجد نیشابور شاهد همراهی و هم افزایی خوبی بین مساجد، شوراهای اسلامی ، دهیاران و سایر افراد و پایگاههای فرهنگی و مذهبی هستیم و همین امر کار کانونها را تاثیرگذارتر می‌کند.

وی خاطر نشان کرد:ما در چهل سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی قرار داریم و عدد چهل در فرهنگ مذهبی و ملی ما عدد ویژه و معناداری ست که نشانۀ بلوغ و رسیدن و کمال است .

علی پور با اشاره به طرح (چهل جشن انقلاب در چهل کانون مسجد) که توسط کانونهای فرهنگی و هنری مساجد این شهرستان رقم خواهد خورد از همه مدیران کانون های فرهنگی و هنری مساجد خواست با اجرای برنامه های جشن انقلاب در چهل سالگی آن این مهم را به سرانجام برسانند .

مشاور مدیر کل و رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور تصریح کرد: ما در پایان دهه مبارک فجر نیز از کانون های برتر در این حوزه تقدیر خواهیم کرد .

دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان نیشابور در پایان از نمایندگان محترم مردم نیشابور در محلس شورای اسلامی به خاطر اهتمام ویژه به امور فرهنگی و هنری شهرستان قدردانی کرد و همراهی و‌همگامی آنان را در این زمینه بسیار راهگشا و مؤثر دانست.

نماینده مردم نیشابور وفیروزه نیز در مجلس شورای اسلامی در این گردهمایی عنوان کرد: کانون های فرهنگی و هنری مساجد عملکرد و مسیر فکری شان در راستای اهداف انقلاب است و کانون مساجد است که فرهنگ سازی می کند.

هاجر چنارانی افزود : ما نباید امتیاز منطقه ویژه کانون های فرهنگی وهنری مساجد شهرستان نیشابور را از دست بدهیم وما پیگیر آن در سطح وزیر خواهیم بود وهر کانون یک یا دو درخواست شاخص خود را جهت پیگیری ارایه نمایدچراکه فرصت خدمت برای ما کم است.

وی خاطرنشان کرد:این فرصت را غنیمت بدانیم که تبادل نظر و اندیشه داشته باشم چرا که رسالت بعد از انقلاب وظیفه ما چهل ساله ها است .

نماینده مردم نیشابور وفیروزه نیز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ساختمان و امکانات اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور در شان این شهر فرهنگی وتاریخی نیست وما به دنبال رفع این مشکل و یا نو سازی این ساختمان هستیم ./سید باقر میرعلمدار